GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma;

"Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi,  altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."
 

- Görevi kötüye kullanma suçu ;

                -Kamu görevlisine özgü yükümlülük suçu, genel nitelikli suçlardan olup, icrai davranış ihmali davranış ve çıkar sağlayarak oluşur.

               -Kişilerin mağduriyetine neden olunması gerekir.

               -Kamu zararının oluşması gerekir.

               -Kişilere haksız menfaat sağlanmalıdır.

            -Çıkar sağlayarak görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesinde; çıkar sağlanması anında suç oluşur. Çıkar sağlanması üzerinde anlaşıldığı halde henüz sağlanmamışsa bu ana kadar gerçekleşen icra hareketleri teşebbüsten sorumlu olunur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 18.10.2005 tarih ve 96E/118K sayılı ilamı ile; mağduriyet kavramı sadece ekonomik bakımdan uğranılan zararla sınırlı olmayıp bireysel hakların ihlali sonucunu doğran her türlü davranıştır.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 30.03.2006 tarih ve 38E-10K sayılı ilamı ile; kamu zararının ne olduğu konusunda müracaat edilebilecek; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 71.md; mevzuata aykırı karar işlem eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması halinde oluşur.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookiekeler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.